www olarak yazılan adresleri www olmayan adrese yönlendirmek

Browser adres barına www… olarak yazılan adresleri www olmayan adrese  yönlendirmek için .htaccess dosyasına aşağıdaki satırlar yazılmalıdır. Tüm web sitesi www olmadan çalışacaktır.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.websiteniz.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://websiteniz.com/$1 [L,R=301,NC]

Tüm http trafiğini https olarak yönlendirmek

HTTPS protokolüne sahip bir sayfanız var;  fakat sayfanıza http olarak girilmeye çalışılıyorsa bunu işlemi https protokolüne yönlendirmek gerekir. Bunun için .htaccess dosyasında aşağıdaki kodların bulunması gerekir:

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Şifresi unutulan WordPress websitesine giriş

Kendi yönetiminizde olan ve şifresini unuttuğunuz bir wordpress sitesi hayal edin. Paralamı unuttum seçeneği ile yeni şifre de alamıyorsunuz. Hatta database erişiminiz de yok, sadece ftp ile erişebiliyorsunuz. Bu durumda bile siteye admin olarak giriş yapabilirsiniz. Okumaya devam et Şifresi unutulan WordPress websitesine giriş

WordPress otomatik güncelleme kontrolü

WordPress yeni bir versiyon yayınladığında sitemizi güncellemek için iki yok izleyebiliriz. Bunlarda biri manual olarak kendimiz güncellemektir. Genellikle backup alıp yaptığımız bu işlem en güvenli yöntem olsa da bazen biraz zahmetli olabilir. Özellikle çok fazla wordpress sitesi ile ilgilenmek zorunda olan biriyseniz bunlarla uğraşmak istemeyebilirsiniz. Okumaya devam et WordPress otomatik güncelleme kontrolü

WordPress’te yazıya eklenen ilk resim Öne çıkarılmış görsel olsun

Her yazı için Öne çıkarılmış görseli tek tek seçmek yerine kısa bir yöntemle WordPress’te yazıya eklenen ilk resim Öne çıkarılmış görsel olarak ayarlayabiliriz. Bunun için functions.php dosyasına aşağıdaki kodları ekleriz: Okumaya devam et WordPress’te yazıya eklenen ilk resim Öne çıkarılmış görsel olsun

Contact Form 7 icin css yüklemesini iptal etmek

Contact Form 7 eklentisini kullananlar,  bu eklentiye ait style dosyasının, yani css dosyasının yüklemesini iptal etmek için yapılacak ufak bir adım function.php dosyasına aşağıdaki kodu eklemektir. Böylelikle kendi style.css dosyamızı kullanarak formları istediğimiz şekilde biçimlendirebiliriz. Okumaya devam et Contact Form 7 icin css yüklemesini iptal etmek

RSS yayınına bilgi eklemek

Web sitenizi RSS sistemi ile takip edenler yazdığınız yazılardan haberdar olurlar. Bazıları ise bu RSS yayınını kopya içerik üretmek için kullanır, buna bir nebze engel olabilirsiniz.

WordPress otomatik olarak RSS yayını yapar, varsayılan bu yayını özelleştirebiliriz. Bunun için functions.php dosyasına aşağıdaki fonksiyonu ekleyebilirsiniz.

function add_to_feed($content){
 $content .= "<p>Yazılarımı okuduğunuz için teşekkürler...</p>";
 return $content;
}

add_filter( "the_content_feed", "add_to_feed" );

Koyu olarak yazılan kısmı dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ya da bu kısma link içeren bir HTML kodu yerleştirebilirsiniz.

?doing_wp_cron uzantısından nasıl kurtulunur?

?doing_wp_cron uzantısı wordpress tarafından arka planda sisteme yaptırılan cron işlerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu işler genellikle backup alma ile ilgilidir. Adres çubuğunda bunun gözükmesini istemiyorsa bir kaç adımda bundan kurtulabiliriz.

Öncelikle wp-config.php dosyasına aşağıdaki satırı ekleyerek WordPress cron işlerini durduruyoruz.

define('DISABLE_WP_CRON', 'true');

Sonrasında cpanel üzerinden giriş yaparak servera bu işleri belirli zamanlarda çalıştırabileceğini söylüyoruz. Cron bölümüne gelerek aşağıdaki kodu yapı çalıştırma zamanlarını belirleyebilirsiniz.

wget -q -O - http://www.hakkiceylan.com/wp-cron.php?doing_wp_cron >/dev/null 2>&1

WordPress bloglarda yazıdan sonra sınırlı sayıda etiket göstermek

Normal şartlarda genellikle single.php dosyasının içerisinde the_tags() fonksiyonuyla yazıya ait tüm etiketler yazının sonunda gösterilir. Fakat bazı durumlarda etiketler çok fazla olur ve tasarımın kötü görünmesine yol açabilir. Bunu engellemek için etiket gösterimine sınırlama getirebiliriz. functions.php dosyasına aşağıdaki fonksiyonu yazarak kullanabiliriz.

add_filter('term_links-post_tag','limit_to_five_tags');
function limit_to_five_tags($terms) {
return array_slice($terms,0,5,true);
}

Sonrasında yine aynı the_tags() fonksiyonunu kullanarak etiketleri göstermeye devam edebiliriz, fakat bu sefer gösterilecek etiket sayısı 5 ile sınırlanmış olacaktır.

WordPress özel alanlara göre sıralama

Yazılarımızı yayınlama tarihine, yorum sayısına veya ismine göre sıralayabiliyoruz. Eklediğimiz özel alanlara (custom fields) göre de sıralamamız mümkün. Bunun için yazıları listelediğimiz php dosyasını açıp aşağıdaki şekilde düzenleme yapabiliriz.

<?php
$args = array( 'numberposts' => 5); 
$args = array('meta_key' => 'seyahat-zamani', 'orderby' => 'meta_value_num', 'order' => 'ASC');
$metasorting = get_posts( $args );
foreach( $metasorting as $post ) : ?>
<h2><?php the_title(); ?></h2>
<?php the_excerpt(); ?>
<?php endforeach; ?>

Time Machine Performansını artırmak

MacOSX kullananlar bazı zamanlar Time Machine performansından memnun kalmayabilir. Özellikle tam backup alınırken sistemi meşgul eder ve çok uzun sürer. Bunu engellemek için aşağıdaki satırı terminal ekranına yazarız ve restart işlemi sonrasında backup alırız.

sudo sysctl debug.lowpri_throttle_enabled=1

Bu sistem kaynaklarını başka işleme izin vermeyecek şekilde backup olayına ayırır. Full backup bittikten sonra sistemi eski haline çevirmek için

sudo sysctl debug.lowpri_throttle_enabled=0

komutunu verip restart yaparız.

Google Pagespeed Analytics hatası çözümü

Google Pagespeed ile test yaparken Google Analytics’den dolayı alınan hatayı engellemek amacıyla analytics kodunu aşağıdaki şekilde yükletmek yeterli olacaktır.

<?php if (!isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) || stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Speed Insights') === false): ?>
// google analytics kodunu buraya ekleyin
<?php endif; ?>

URL adres parçalama ve kullanma

Bir URL de son kısmı kullanmak için, örneğin bulunduğumuz sayfanın adresini veren bir fonksiyon kullanıyoruz ve buradan gelen değerin son kısmı ile ilgileniyoruz:

<?php $url = curPageURL(); $id = explode('/', $url); $kategori_adi = $id[3]; ?>
<?php $wp_query->query('post_type=portfolio&portfolio-category='.$kategori_adi.'&posts_per_page='.$portfolios_per_page.'&post_status=publish'.'&paged='.$paged); ?>

php ile bulunduğumuz sayfanın url adresini alma

Bulunduğumuz URL adresini alarak bir değişkende kullanabilmek için;

<?php
function curPageURL() {
 $pageURL = 'http';
 if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {$pageURL .= "s";}
 $pageURL .= "://";
 if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
  $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 } else {
  $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 }
 return $pageURL;
}
?>

WordPress yüklenen resim boyutunu sınırlamak

Yazı veya sayfaya resim yüklerken çok küçük ya da çok büyük olmasını engellemek için genişlik ve yükseklik değerlerine sınır getirebiliriz. function.php dosyasına ekleyeceğimiz bir fonksiyon bunu sağlayabilir.

add_filter('wp_handle_upload_prefilter','mdu_validate_image_size');
function mdu_validate_image_size( $file ) {
    $image = getimagesize($file['tmp_name']);
    $minimum = array(
        'width' => '320',
        'height' => '500'
    );
    $maximum = array(
        'width' => '1500',
        'height' => '1000'
    );
    $image_width = $image[0];
    $image_height = $image[1];

    $too_small = "Yüklenen görüntünün boyutu çok küçük. Genişlik minimum {$minimum['width']}px ve yükseklik minimum {$minimum['height']}px olmalı. Yüklenen dosya $image_width x $image_height piksel.";
    $too_large = "Yüklenen görüntünün boyutu çok büyük. Genişlik maksimum {$maximum['width']}px ve yükseklik maksimum {$maximum['height']}px olmalı. Yüklenen dosya $image_width x $image_height piksel.";

    if ( $image_width < $minimum['width'] || $image_height < $minimum['height'] ) {
        // add in the field 'error' of the $file array the message 
        $file['error'] = $too_small; 
        return $file;
    }
    elseif ( $image_width > $maximum['width'] || $image_height > $maximum['height'] ) {
        //add in the field 'error' of the $file array the message
        $file['error'] = $too_large; 
        return $file;
    }
    else
        return $file;
}

wp_emojicons kaldırmak için

Yeni versiyonlarda WordPress için otomatik olarak yüklenen wp_emojicons srciptini kaldırmak ve wordpressi biraz daha hızlandırmak için function.php dosyasına aşağıdaki eklemeyi yapabiliriz.

// disable wp_emojicons
remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );