Eklentinin güncelleme bildirimini gizlemek

WordPress temasının function.php dosyasına aşağıdaki kodu ekleyerek belli bir eklentinin güncelleme bildirimini admin ekranında gizleyebiliriz.

add_filter('site_transient_update_plugins', 'dd_remove_update_nag');
function dd_remove_update_nag($value) {
 unset($value->response[ plugin_basename('quick-event-manager/quick-event-manager.php') ]);
 return $value;
}