WordPress özel alanlara göre sıralama

Yazılarımızı yayınlama tarihine, yorum sayısına veya ismine göre sıralayabiliyoruz. Eklediğimiz özel alanlara (custom fields) göre de sıralamamız mümkün. Bunun için yazıları listelediğimiz php dosyasını açıp aşağıdaki şekilde düzenleme yapabiliriz.

<?php
$args = array( 'numberposts' => 5); 
$args = array('meta_key' => 'seyahat-zamani', 'orderby' => 'meta_value_num', 'order' => 'ASC');
$metasorting = get_posts( $args );
foreach( $metasorting as $post ) : ?>
<h2><?php the_title(); ?></h2>
<?php the_excerpt(); ?>
<?php endforeach; ?>