www olarak yazılan adresleri www olmayan adrese yönlendirmek

Browser adres barına www… olarak yazılan adresleri www olmayan adrese  yönlendirmek için .htaccess dosyasına aşağıdaki satırlar yazılmalıdır. Tüm web sitesi www olmadan çalışacaktır.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.websiteniz.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://websiteniz.com/$1 [L,R=301,NC]

php ile bulunduğumuz sayfanın url adresini alma

Bulunduğumuz URL adresini alarak bir değişkende kullanabilmek için;

<?php
function curPageURL() {
 $pageURL = 'http';
 if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {$pageURL .= "s";}
 $pageURL .= "://";
 if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
  $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 } else {
  $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 }
 return $pageURL;
}
?>