Admin Panelde post thumbnail göstermek

Aşağıdaki satırları function.php dosyasına ekliyoruz;

// admin Panelde post thumbnail 
add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns', 5);
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_columns', 5, 2);
function posts_columns($defaults){
    $defaults['voodoo_post_thumbs'] = __('Resim');
    return $defaults;
}
function posts_custom_columns($column_name, $id){
	if($column_name === 'voodoo_post_thumbs'){
        echo the_post_thumbnail( array(80,80) );
    }
}