URL adres parçalama ve kullanma

Bir URL de son kısmı kullanmak için, örneğin bulunduğumuz sayfanın adresini veren bir fonksiyon kullanıyoruz ve buradan gelen değerin son kısmı ile ilgileniyoruz:

<?php $url = curPageURL(); $id = explode('/', $url); $kategori_adi = $id[3]; ?>
<?php $wp_query->query('post_type=portfolio&portfolio-category='.$kategori_adi.'&posts_per_page='.$portfolios_per_page.'&post_status=publish'.'&paged='.$paged); ?>

Türkçe karakterleri değiştirmek

Belirli bir değişkende yer alan Türkçe ğ,ü,ş,ı,ö,ç gibi karakterleri g,u,s,i,o,c olarak değiştirebilmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz;

function newtrk($bsey) {
    $trk = array('ğ', 'ü', 'ş', 'ö', 'ç', 'Ğ', 'Ü', 'Ş', 'İ', 'Ö', 'Ç');
    $trkyeni = array('g', 'u', 's', 'o', 'c', 'G', 'U', 'S', 'I', 'O', 'C');
    $bsey = str_replace($trk, $trkyeni, $bsey);
    return iconv('UTF-8', 'US-ASCII//TRANSLIT', $str);
}