URL adres parçalama ve kullanma

Bir URL de son kısmı kullanmak için, örneğin bulunduğumuz sayfanın adresini veren bir fonksiyon kullanıyoruz ve buradan gelen değerin son kısmı ile ilgileniyoruz:

<?php $url = curPageURL(); $id = explode('/', $url); $kategori_adi = $id[3]; ?>
<?php $wp_query->query('post_type=portfolio&portfolio-category='.$kategori_adi.'&posts_per_page='.$portfolios_per_page.'&post_status=publish'.'&paged='.$paged); ?>