Tüm http trafiğini https olarak yönlendirmek

HTTPS protokolüne sahip bir sayfanız var;  fakat sayfanıza http olarak girilmeye çalışılıyorsa bunu işlemi https protokolüne yönlendirmek gerekir. Bunun için .htaccess dosyasında aşağıdaki kodların bulunması gerekir:

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

?doing_wp_cron uzantısından nasıl kurtulunur?

?doing_wp_cron uzantısı wordpress tarafından arka planda sisteme yaptırılan cron işlerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu işler genellikle backup alma ile ilgilidir. Adres çubuğunda bunun gözükmesini istemiyorsa bir kaç adımda bundan kurtulabiliriz.

Öncelikle wp-config.php dosyasına aşağıdaki satırı ekleyerek WordPress cron işlerini durduruyoruz.

define('DISABLE_WP_CRON', 'true');

Sonrasında cpanel üzerinden giriş yaparak servera bu işleri belirli zamanlarda çalıştırabileceğini söylüyoruz. Cron bölümüne gelerek aşağıdaki kodu yapı çalıştırma zamanlarını belirleyebilirsiniz.

wget -q -O - http://www.hakkiceylan.com/wp-cron.php?doing_wp_cron >/dev/null 2>&1

Google Pagespeed Analytics hatası çözümü

Google Pagespeed ile test yaparken Google Analytics’den dolayı alınan hatayı engellemek amacıyla analytics kodunu aşağıdaki şekilde yükletmek yeterli olacaktır.

<?php if (!isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) || stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Speed Insights') === false): ?>
// google analytics kodunu buraya ekleyin
<?php endif; ?>

URL adres parçalama ve kullanma

Bir URL de son kısmı kullanmak için, örneğin bulunduğumuz sayfanın adresini veren bir fonksiyon kullanıyoruz ve buradan gelen değerin son kısmı ile ilgileniyoruz:

<?php $url = curPageURL(); $id = explode('/', $url); $kategori_adi = $id[3]; ?>
<?php $wp_query->query('post_type=portfolio&portfolio-category='.$kategori_adi.'&posts_per_page='.$portfolios_per_page.'&post_status=publish'.'&paged='.$paged); ?>

php ile bulunduğumuz sayfanın url adresini alma

Bulunduğumuz URL adresini alarak bir değişkende kullanabilmek için;

<?php
function curPageURL() {
 $pageURL = 'http';
 if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {$pageURL .= "s";}
 $pageURL .= "://";
 if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
  $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 } else {
  $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 }
 return $pageURL;
}
?>

Türkçe karakterleri değiştirmek

Belirli bir değişkende yer alan Türkçe ğ,ü,ş,ı,ö,ç gibi karakterleri g,u,s,i,o,c olarak değiştirebilmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz;

function newtrk($bsey) {
    $trk = array('ğ', 'ü', 'ş', 'ö', 'ç', 'Ğ', 'Ü', 'Ş', 'İ', 'Ö', 'Ç');
    $trkyeni = array('g', 'u', 's', 'o', 'c', 'G', 'U', 'S', 'I', 'O', 'C');
    $bsey = str_replace($trk, $trkyeni, $bsey);
    return iconv('UTF-8', 'US-ASCII//TRANSLIT', $str);
}