Tüm http trafiğini https olarak yönlendirmek

HTTPS protokolüne sahip bir sayfanız var;  fakat sayfanıza http olarak girilmeye çalışılıyorsa bunu işlemi https protokolüne yönlendirmek gerekir. Bunun için .htaccess dosyasında aşağıdaki kodların bulunması gerekir:

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]