Tüm http trafiğini https olarak yönlendirmek

HTTPS protokolüne sahip bir sayfanız var;  fakat sayfanıza http olarak girilmeye çalışılıyorsa bunu işlemi https protokolüne yönlendirmek gerekir. Bunun için .htaccess dosyasında aşağıdaki kodların bulunması gerekir:

RewriteEngine On 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 
RewriteRule ^(.*)$ https://www.yourdomain.com/$1 [R,L]