“can’t be opened. You should move it to trash.” hatası çözümü

Bu bir güvenlik kontrolü hatası. Çalıştırmak istediğiniz dosya ile oynandığı ve değiştirildiğini belirtiyor. Eğer yine de çalıştırmak isterseniz aşağıdaki gibi iki seçenek mevcut.

İlk seçenek sadece belirli bir app için bu kontrolü kaldırır. Terminal ekranını açarak aşağıdaki komutu yazın:

sudo xattr -rd com.apple.quarantine /Applications/xxx.app

İkinci seçenek bu tip bir kontolün yapılmasını tamamen kaldırmak için kullanılabilir:

sudo spctl --master-disable