Rich Snippets kullanımı ve shema.org

Rich Snippets kullanımı (NewsArticle için) için WordPress temalarında bazı değişiklikler yapmamız gerekir. İlk olarak her yazının bulunduğu div’e aşağıdaki şekilde ekleme yapmamız gerekir.

<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>" itemscope itemtype="http://schema.org/NewsArticle">

Tarih kısmı için aşağıdaki şekilde değiştirebiliriz:

<div class="tarih" itemprop="datePublished" content="<?php the_time('Y-m-d H:i'); ?>">

Başlık kısmı için aşağıdaki ekleme yapılmalı:

<h2 itemprop="headline">

İçerik kısmına da aşağıdakini ekleyebiliriz p ya da div olabilir fark etmez.

<p itemprop="articleBody">

Post thumbnail kullanımını aşağıdaki şekilde yapmamız gerekir:

<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail( 'thumbnail', array( 'itemprop' => 'image' ) );}; ?>

Son olarak resimler için function.php dosyasına aşağıdaki kodu eklersek tüm resimlere eklemeyi otomatik yapacaktır.

// shema.org icin resimlere ekleme
function add_responsive_class($content){
        $content = mb_convert_encoding($content, 'HTML-ENTITIES', "UTF-8");
        $document = new DOMDocument();
        libxml_use_internal_errors(true);
        $document->loadHTML(utf8_decode($content));
        $imgs = $document->getElementsByTagName('img');
        foreach ($imgs as $img) {           
           $img->setAttribute('itemprop','image');
        }
        $html = $document->saveHTML();
        return $html;   
}
add_filter        ('the_content', 'add_responsive_class');

Masthead reklam alanı oluşturma

<script type="text/javascript">
function kaybet(idi)
{
    if (self.document.getElementById(idi).style.display == 'none')
    {
        self.document.getElementById(idi).style.display = 'block';
        self.document.getElementById(idi+'_link').innerHTML = 'Reklamı Kapat &#9650;'
    }else {
        self.document.getElementById(idi).style.display = 'none';
        self.document.getElementById(idi+'_link').innerHTML = 'Reklamı Göster &#9660;'
    }
} 
</script>

<a href="javascript:kaybet('reklam_yeri');" id="reklam_yeri_link">Reklamı Kapat &#9650;</a>
<div id="masthead" style="background:#FFCC00;">
    reklam kodlari
</div>

WordPress admin alanı için CSS eklemek

WordPress admin alanı için CSS eklemek istiyorsak CSS dosyamızı hazırlayıp admin.css olarak tema dosyalarımızın içerisine kaydediyoruz. Sonrasında function.php dosyasına aşağıdaki kodları giriyoruz;

function admin_theme_style() {
    wp_enqueue_style('custom-admin-style', get_template_directory_uri() . '/css/admin.css');
}
add_action('admin_enqueue_scripts', 'admin_theme_style');

Kullanıcı Profiline Yeni Alanlar Eklemek

WordPress üyelik sistemiyle gelen kullanıcı profilindeki alanlar çoğu zaman yetersiz kalabilir. Bunları artırmak ve bu kısma özel alanlar eklemek, sonrasında da bu alanları dilediğimiz yerde gösterebilmek için functions.php dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz: Okumaya devam et Kullanıcı Profiline Yeni Alanlar Eklemek

WordPress otomatik eklenen youtube kodunu değiştirmek

WordPress ile bir yazı yazarken eklediğiniz youtube linki otomatik olarak embed koduna çevrilir ve bir video eklenir. Otomatik olarak eklenen kodda belirli yükseklik ve genilik bilgileri vardır bunlara müdahale edebilmek için function.php dosyasına aşağıdaki satırlar eklenebilir:

add_filter( 'embed_defaults', 'bigger_embed_size' );
function bigger_embed_size() {return array( 'width' => 600, 'height' => 430 );}

Excerpt özelleştirmesi

Excerpt özelleştirmesi son kısım için;

function new_excerpt_more( $more ) { return '..'; }
add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more');

Excerpt özelleştirmesi kelime saysını değiştir;

function custom_excerpt_length( $length ) {	return 16; }
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Eklentinin güncelleme bildirimini gizlemek

WordPress temasının function.php dosyasına aşağıdaki kodu ekleyerek belli bir eklentinin güncelleme bildirimini admin ekranında gizleyebiliriz.

add_filter('site_transient_update_plugins', 'dd_remove_update_nag');
function dd_remove_update_nag($value) {
 unset($value->response[ plugin_basename('quick-event-manager/quick-event-manager.php') ]);
 return $value;
}

Conditional, şartlı sayfa şablonları

WordPress ile tek bir sayfa şablonunda şartlı kullanım yapılabilir.

<?php if (is_page()) { ?>
 Page ise burası.. 
<?php } elseif (is_single()) { ?>
 Tekil bir post ise burası..
<?php } elseif (is_category()) { ?>
 Kategori arşivi ise burası..
<?php } elseif (is_author()) { ?>
 Yazar arşivi ise burası..
<?php } elseif (is_home()) { ?>
 Anasayfa ise burası gösterilir.
<?php } else { ?>
<?php } ?>

Özel bir page, post, category vs ise is_page(‘hakkimizda’) ya da is_category(‘5’)şeklinde tek bir tanımlama da yapılabilir. Başka bir şekilde de eğer yazımız belli bir kategoriye aitse… şeklinde kullanılabilir.

<?php if (in_category('nikon')) { ?>
 Kategori bilgisi nikon ise bu kısmı göster..
<?php } elseif (in_category('canon')) { ?>
 Kategori bilgisi canon ise bu kısmı göster.. 
<?php } else { ?>
<?php } ?>

WordPress toplam Kategori, Yorum ve Yazı Sayısı

WordPress tabanlı bir wesitesinde toplam Kategori, Yorum ve Yazı Sayısı bulma ve göstermek için kullanacağımız şablonun içerisinde aşağıdaki kodları ekliyoruz;

<?php
$toplam_yazi = wp_count_posts( 'post' );
$toplam_yazi = $toplam_yazi->publish;
$toplam_kategori = wp_count_terms('category');
$toplam_yorum = get_comment_count();
$toplam_yorum = $toplam_yorum['approved'];
echo 'Toplam '; echo $toplam_kategori; echo ' kategori, '; 
echo $toplam_yazi; echo ' yazı ve '; 
echo $toplam_yorum; echo' yorum bulunmaktadır.';
?>

Yazıya resim eklerken width height değerlerini eklememek

WordPresste herhangi bir yazıya resim eklediğimizde width height değerleri ile birlikte eklenir. Eğer bunu istemiyorsak, function.php dosyasına aşağıdaki satırları eklemeliyiz;

add_filter( 'get_image_tag', 'remove_width_and_height_attribute', 10 );
add_filter( 'use_default_gallery_style', '__return_false' );
add_filter( 'post_thumbnail_html', 'remove_width_and_height_attribute', 10 );
add_filter( 'image_send_to_editor', 'remove_width_and_height_attribute', 10 );
function remove_width_and_height_attribute( $html ) {
   return preg_replace( '/(height|width)="\d*"\s/', "", $html );
}

Admin Panelde post thumbnail göstermek

Aşağıdaki satırları function.php dosyasına ekliyoruz;

// admin Panelde post thumbnail 
add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns', 5);
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_columns', 5, 2);
function posts_columns($defaults){
  $defaults['voodoo_post_thumbs'] = __('Resim');
  return $defaults;
}
function posts_custom_columns($column_name, $id){
	if($column_name === 'voodoo_post_thumbs'){
    echo the_post_thumbnail( array(80,80) );
  }
}

WordPress yazı sürümlerini (revision) durdurmak ve silmek

Yazı sürümlerinin kaydedilmesini durdurmak için wp-config.php dosyasına aşağıdaki satırı eklemeliyiz.

define('WP_POST_REVISIONS', false);

Ya da belirli bir sayıda kaydetmesini istiyorsak, örneğin son 3 adet sürümü saklamasını istiyorsak, aşağıdaki şekilde kullanmalıyız;

define ('WP_POST_REVISIONS',3);

Daha önceden kaydedilmiş tüm yazılarım tüm eski sürümlerini silmek istiyorsak, phpmyadmin ile database bağlantısı sağladıktan sonra aşağıdaki sorguyu çalıştırmalıyız.

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = "revision";