wp_emojicons kaldırmak için

Yeni versiyonlarda WordPress için otomatik olarak yüklenen wp_emojicons srciptini kaldırmak ve wordpressi biraz daha hızlandırmak için function.php dosyasına aşağıdaki eklemeyi yapabiliriz.

// disable wp_emojicons
remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );