Rich Snippets kullanımı ve shema.org

Rich Snippets kullanımı (NewsArticle için) için WordPress temalarında bazı değişiklikler yapmamız gerekir. İlk olarak her yazının bulunduğu div’e aşağıdaki şekilde ekleme yapmamız gerekir.

<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>" itemscope itemtype="http://schema.org/NewsArticle">

Tarih kısmı için aşağıdaki şekilde değiştirebiliriz:

<div class="tarih" itemprop="datePublished" content="<?php the_time('Y-m-d H:i'); ?>">

Başlık kısmı için aşağıdaki ekleme yapılmalı:

<h2 itemprop="headline">

İçerik kısmına da aşağıdakini ekleyebiliriz p ya da div olabilir fark etmez.

<p itemprop="articleBody">

Post thumbnail kullanımını aşağıdaki şekilde yapmamız gerekir:

<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail( 'thumbnail', array( 'itemprop' => 'image' ) );}; ?>

Son olarak resimler için function.php dosyasına aşağıdaki kodu eklersek tüm resimlere eklemeyi otomatik yapacaktır.

// shema.org icin resimlere ekleme
function add_responsive_class($content){
        $content = mb_convert_encoding($content, 'HTML-ENTITIES', "UTF-8");
        $document = new DOMDocument();
        libxml_use_internal_errors(true);
        $document->loadHTML(utf8_decode($content));
        $imgs = $document->getElementsByTagName('img');
        foreach ($imgs as $img) {           
           $img->setAttribute('itemprop','image');
        }
        $html = $document->saveHTML();
        return $html;   
}
add_filter        ('the_content', 'add_responsive_class');