query_posts sonrası sayfalama sorunu çözümü

query_posts kullandıktan sonra, özellikle posts_per_page parametresi kullanınca sayfalama ile ilgili bir sorun yaşıyoruz. Bunun üstesinden gelmek için query_posts satırının heme üzerine aşağıdaki kodu ekliyoruz.

<php $paged = (get_query_var('page')) ? get_query_var('page') : 1; ?>