MySQL veritabanındaki verileri değişitrmek

MySQL veritabanındaki bir veririn örneğin bir URL’nin tüm post içeriklerinde değişmesini istiyorsak;

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE(post_content, 'test.hakkiceylan.com', 'www.hakkiceylan.com');

Tüm .jpeg uzantılarını .jpeg olarak değiştirelim;

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = REPLACE(meta_value, '.jpeg' , '.jpg');