WordPress toplam Kategori, Yorum ve Yazı Sayısı

WordPress tabanlı bir wesitesinde toplam Kategori, Yorum ve Yazı Sayısı bulma ve göstermek için kullanacağımız şablonun içerisinde aşağıdaki kodları ekliyoruz;

<?php
$toplam_yazi = wp_count_posts( 'post' );
$toplam_yazi = $toplam_yazi->publish;
$toplam_kategori = wp_count_terms('category');
$toplam_yorum = get_comment_count();
$toplam_yorum = $toplam_yorum['approved'];
echo 'Toplam '; echo $toplam_kategori; echo ' kategori, '; 
echo $toplam_yazi; echo ' yazı ve '; 
echo $toplam_yorum; echo' yorum bulunmaktadır.';
?>