WordPress yazı sürümlerini (revision) durdurmak ve silmek

Yazı sürümlerinin kaydedilmesini durdurmak için wp-config.php dosyasına aşağıdaki satırı eklemeliyiz.

define('WP_POST_REVISIONS', false);

Ya da belirli bir sayıda kaydetmesini istiyorsak, örneğin son 3 adet sürümü saklamasını istiyorsak, aşağıdaki şekilde kullanmalıyız;

define ('WP_POST_REVISIONS',3);

Daha önceden kaydedilmiş tüm yazılarım tüm eski sürümlerini silmek istiyorsak, phpmyadmin ile database bağlantısı sağladıktan sonra aşağıdaki sorguyu çalıştırmalıyız.

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = "revision";