Belli bir karakterle başlayan komutlara stil

Örneğin sadece “http:” ile başlayanlara uygulanmasını istiyorsanız.

a[href^="http:"] {color:#333;}

Sadece ilk elemana uygulanmasını isteğimiz biçimler için ise aşağıdaki şekilde kullanılır.

ul li:first-child{ margin-left:0 }